W walce o lepszą przyszłość

Wolne Związki Zawodowe 1978-80

Wstęp

29 kwietnia 2018 r. minie już 40 lat od ogłoszenia w Gdańsku Deklaracji Założycielskiej Wolnych Związków Zawodowych. W Deklaracji Założycielskiej WZZ Wybrzeża z 29 kwietnia 1978 r. Andrzej Gwiazda, Antoni Sokołowski i Krzysztof Wyszkowski napisali m. in.: „Szeroka demokratyzacja jest dzisiaj absolutną koniecznością. Społeczeństwo musi wywalczyć sobie prawo do demokratycznego kierowania swoim państwem.

prof. Sławomir Cenckiewicz

Intro

On 29 April 2018 we will be celebrating the 40th anniversary of the announcement of the Founding Declaration of the Committee for Independent Trade Unions (WZZ) for the Coast in Gdansk. In the Founding Declaration of WZZ of the Coast of 29 April 1978, Andrzej Gwiazda, Antoni Sokołowski and Krzysztof Wyszkowski wrote: "Broad democratisation is an absolute necessity today. The society must fight for the right to democratically manage its State.

prof. Sławomir Cenckiewicz

BiogramySprawdź szczegółowe informacje