Jan Witkowski

Działalność społeczną rozpoczął w 1977 r. jako współpracownik KSS „KOR”. W latach 1978-1981 działał w redakcji niezależnego pisma „Robotnik” oraz współzałożył WZZ Pomorza Zachodniego.

Urodził się 13 VIII 1952 r. w Gryfinie. Z zawodu technik elektronik.

Przebieg pracy zawodowej:

  • 1973-1974 Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia” (elektromonter),
  • 1975-1984 Zespół Elektrowni Dolna Odra (elektromonter),
  • 1984-1987 Kombinat Remontowo-Budowlany „Prefabud” (elektryk).

Działalność społeczną rozpoczął w 1977 r. jako współpracownik KSS „KOR”. W latach 1978-1981 działał w redakcji niezależnego pisma „Robotnik” oraz współzałożył WZZ Pomorza Zachodniego. Od IX 1980 r. był członkiem Prezydium KZ „Solidarność” w Elektrowni Dolna Odra, a w kolejnym roku przewodniczącym Komisji Rewizyjnej przy gryfińskiej Delegaturze ZR Pomorza Zachodniego. Za swoją działalność został internowany 14 XII 1981 r. i przebywał kolejno w Ośrodkach Odosobnienia w Goleniowie, Wierzchowie i Strzebielinku. W latach 1983-1989 uczestniczył w mszach za Ojczyznę. Prowadził także kolportaż wydawnictw podziemnych w regionie szczecińskim.

Do 15 XII 1986 r. był rozpracowywany przez Pion V RUSW w Gryfinie w ramach KE krypt. Kolporter II.

W 2009 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Opracowanie: Łukasz Skubisz, Marcin Wyrzykowski

Biogram przygotowano na podstawie zmikrofilmowanych akt operacyjnych o sygn. IPN Sz 0053/169 (KE krypt. „Kolporter II”).