Podziękowania

Szczególne podziękowania chcielibyśmy skierować do osób prywatnych, które udostępniły nam swoje materiały:

Pan Prof. Sławomir Cenckiewicz

Pan Krzysztof Wyszkowski

Pan Janusz Walentynowicz

Pani Marta Kaczyńska

Pani Dorota Świtoń

Państwo Róża i Janusz Brzozowscy

Pan Lech Zborowski

Pan Andrzej Kołodziej

Podziękowania za pomoc w pracach związanych z tworzeniem portalu oraz gromadzeniem i publikowaniem materiałów:

Pracownicy centrali Archiwum IPN:

Katarzyna Adamów, Łukasz Baranowicz, Maciej Buźniak, dr Franciszek Dąbrowski, Maria From, Lidia Groblewska, Agnieszka Jarosz, Wiesław Kaczmarczyk, Tomasz Karczewski, Marek Lipiński, Małgorzata Mosińska, Paweł Oskroba, Łukasz Piasecki, Radosław Poboży, Jerzy Pusiak, Małgorzata Rybak, Katarzyna Starosielec, Konrad W. Ślusarski, Maciej Tański, Magdalena Waśniewska, Cyprian Wilanowski, Wojciech Wasiluk, Artur Wojtysiak, dr Mariusz Żuławnik

Pracownicy oddziałowych archiwów i delegatur IPN:

dr Krzysztof Busse (Radom), dr Tomasz Ceglarz (Poznań), Regina Dąbkowska (Gdańsk), Joanna Dardzińska (Wrocław), Jacek Janas (Łódź), Bożenna Janocińska (Lublin), Joanna Krzyżanowska-Piotrowicz (Kraków), Damian Kruszyński (Katowice), Joanna Krzyżanowska-Piotrowicz (Kraków), Tomasz Marszałek (Katowice), Łukasz Wiecha (Katowice) Agnieszka Wszałek (Gdańsk), Marcin Wyrzykowski (Szczecin)

Pracownicy innych komórek organizacyjnych IPN:

Arkadiusz Cisek (BEN), Agnieszka Jędrzak (Biuro Prezesa IPN), Blanka Kamińska-Pienkos (Biuro Prezesa IPN), Arkadiusz Kazański (OBEN Gdańsk), Krzysztof Kopeć (Biuro Prezesa IPN), Joanna Kumor (Biuro Prezesa IPN), dr Dorota Lewsza (Biuro Prezesa IPN), dr Marta Marcinkiewicz (OBBH Szczecin), dr Jarosław Neja (OBBH Katowice), Rafał Pękała (BEN), Sylweriusz Szydlik (Biuro Prezesa IPN) 

Wykonawca techniczny portalu firma JSK Internet (https://www.jskinternet.pl).

Nadzór merytoryczny portalu:

Marzena Kruk, dyrektor Archiwum IPN

Marek Dąbrowski, Wydział Zasobów Cyfrowych Archiwum IPN

prof. Sławomir Cenckiewicz, WBH

dr Cecylia Kuta, OBBH w Krakowie

Koordynatorzy portalu:

Bożena Cisek (AIPN)

dr Anna Badura (OAIPN w Katowicach)

Karol Lisiecki (OAIPN w Gdańsku)

Łukasz Skubisz (OAIPN w Szczecinie)