Mirosław Witkowski

Współzałożyciel WZZ Pomorza Zachodniego oraz redaktor „Robotnika Szczecińskiego", był także współpracownikiem redakcji niezależnego pisma „Robotnik”.

Urodził się 24 III 1955 r. w Gryfinie. W 2000 r. ukończył kierunek filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim.

Przebieg pracy zawodowej na terenie Szczecina:

  • - 1974-1980 Zakłady Suchej Destylacji Drewna (pracownik fizyczny),
  • - 1980-1981 Teatr Lalek „Pleciuga” (pracownik techniczny),
  • - 1983-1984 Prywatny Zakład Stolarski (stolarz),
  • - 1984-1989 Biuro Projektów Gryfprojekt (referent).

Od 1977 r. był współpracownikiem KOR, a następnie KSS „KOR”. Czynnie uczestniczył w wykładach Uniwersytetu Latającego, działaniach ROPCiO w Szczecinie oraz prowadził kolportaż wydawnictw niezależnych i literatury emigracyjnej. Współpracował z redakcją niezależnego pisma „Robotnik”. Był także współzałożycielem WZZ Pomorza Zachodniego oraz redaktorem „Robotnika Szczecińskiego”. Od 1980 r. należał do „Solidarności”, natomiast od 1981 r. był pracownikiem Biura Informacji w ZR „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Został internowany 13 XII 1981 r. i przebywał kolejno w Ośrodkach Odosobnienia w Goleniowie, Wierzchowie i Strzebielinku, gdzie m.in. współtworzył pismo „Wierzchowo Nius”. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w strukturach podziemnych "Solidarności", zajmował się także kolportażem podziemnych wydawnictw.

Do 1987 r. był rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. Zecer.

Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2006 r. oraz Krzyżem Wolności i Solidarności w 2015 r.

Opracowanie: Łukasz Skubisz, Marcin Wyrzykowski

Biogram przygotowano na podstawie zmikrofilmowanych akt operacyjnych o sygn. IPN Sz 0053/290 (KE krypt. „Zecer”) oraz hasła dostępnego w Encyklopedii Solidarności (http://www.encysol.pl/wiki/Miros%C5%82aw_Witkowski; dostęp: 14 XII 2017 r.)