Tomasz Wojdakowski

Od 1978 uczestnik akcji ulotkowych oraz obchodów rocznicowych Grudnia ’70 i 11 XI. 16 XII 1978 przemawiał do zebranych pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 14 VIII 1980 kolportował w kolejce miejskiej przed poranną zmianą ulotki WZZ Wybrzeża wzywające do strajku w obronie zwolnionej z pracy w SG Anny Walentynowicz.

Urodził się 25 II 1956 w Gdańsku, zmarł 1 IX 2015 tamże. Ukończył LO Zakonu Pijarów w Krakowie (1976), absolwent pomaturalnego Studium Ekonomicznego w Sopocie (1979).

W 1976 przez Mariusza Muskata nawiązał kontakt ze środowiskiem opozycyjnym na Wybrzeżu, 1977-1978 z inicjatywy Bogdana Borusewicza kurier dostarczający prasę związaną z KOR oraz książki NOWej z Warszawy do Gdańska (m.in. kontakt z Heleną i Witoldem Łuczywo oraz Ludwiką i Henrykiem Wujcami), następnie wraz z działaczami z Warszawy zorganizował przerzut pism w skrytkach w pociągu (bez konieczności podróżowania), w 1979 współpracownik Biura Interwencyjnego KSS KOR na Wybrzeżu (kontakt z Lechem Kaczyńskim), przewoził pieniądze dla represjonowanych. Od 1978 uczestnik akcji ulotkowych oraz obchodów rocznicowych Grudnia ’70 i 11 XI; 16 XII 1978 przemawiał do zebranych pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina; w 1978 oraz w XI i XII 1979 zatrzymywany w zw. z udziałem w akcjach oraz prewencyjnie na 48 godz. przed uroczystościami. 1978-1979 kolportował przed wiejskimi kościołami ulotki Komitetów Samoobrony Chłopskiej, 1979-1980 działacz WZZ Wybrzeża, drukarz, kolporter i uczestnik akcji ulotkowych. 1979-1980 pracownik Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Gdańsku, wiosną 1980 nakłaniany do współpracy z SB, następnie zwolniony z pracy. Do VIII 1980 zatrudniony w Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku.

14 VIII 1980 kolportował w kolejce miejskiej przed poranną zmianą ulotki WZZ Wybrzeża wzywające do strajku w obronie zwolnionej z pracy w SG Anny Walentynowicz. IX 1980 – IX 1981 zatrudniony w drukarni MKZ Gdańsk, następnie ZR; na początku XII 1981 w Biurze Informacji i Propagandy KK.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 6 II 1982.

Od VIII 1983 na emigracji w USA, sekretarz polskiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego w Bostonie, wraz z Pawłem Bąkowskim organizował imprezy wspomagające podziemną „S” w Polsce, współpracownik RWE. W l. 90. sekretarz Rady Szkoły Języka Polskiego tamże. Przez wiele lat członek rady parafialnej przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Bostonie, 1999-2001 w Komisji Apostolatu Polskiego przy Episkopacie Stanów Zjednoczonych, opiniującej sprawy dot. środowisk polonijnych. Zawodowo zajmuje się poligrafią.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

2 XI 1979 – 10 X 1983 rozpracowywany przez Wydział III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Merkury, nr rejestracyjny 30026.

Opracował: Arkadiusz Kazański (ENCYKLOPEDIA SOLIDARNOŚCI)


 

Powiązane informacje