Roman Kściuczek

Członek ROPCiO, współzałożyciel Komitetu Pracowniczego WZZ w lutym 1978 r. (wspólnie z Kazimierzem Świtoniem, Władysławem Suleckim, Ignacym Pinesem i Tadeuszem Kickim).

Urodził się 21 I 1925 r. w Mysłowicach, zmarł 21 IX 1994 r. również w Mysłowicach. Był z zawodu elektrykiem, pracował w zawodzie w różnych instytucjach do 1968 r., kiedy został zwolniony. Utrzymywał się potem m.in. z hodowli drobiu w przydomowych pomieszczeniach gospodarczych oraz z wynajmu mieszkań w posiadanym budynku.

Od 1978 r. należał do ROPCiO, a w lutym tego roku razem z Kazimierzem Świtoniem, Władysławem Suleckim, Ignacym Pinesem i Tadeuszem Kickim założył Komitet Pracowniczy WZZ. Za działalność antysocjalistyczną jego i jego rodzinę spotkały różne represje i szykany: był np. karany przez Kolegium ds. Wykroczeń za brak podświetlenia numeru domu czy zaniedbanie odśnieżenia terenu wokół budynku, a w październiku 1978 r. został osadzony w areszcie za odmowę rozbiórki budynku gospodarczego na swojej posesji. Po zerwaniu kontaktów z K. Świtoniem (z którym skłóciła go SB w wyniku kolejnych kombinacji operacyjnych) zaangażował się jesienią 1979 r. w działalność KPN, której był współzałożycielem i członkiem Rady Politycznej. Jesienią 1980 r. wziął udział w tworzeniu NSZZ Regionu Południowego Polski „Piast”, tworu powstałego z inspiracji SB jako przeciwwaga dla NSZZ „Solidarność”, o czym Kściuczek nie wiedział. W późniejszym okresie nie angażował się w działalność opozycyjną.

Od końca lat siedemdziesiątych do połowy osiemdziesiątych był rozpracowywany w ramach SOR krypt. Emisariusz oraz KE krypt. Szydło.

Na podstawie biogramu zamieszczonego na stronach „Encyklopedii Solidarności” oraz IPN Ka 048/1847, t. 1–2.