Karol Krementowski

W III 1968 uczestnik demonstracji ulicznych. Współpracownik WZZ Wybrzeża i ROPCiO, kolporter niezależnych pism, m.in. „Robotnika”. W VIII 1980 współorganizator strajku w Unimorze.

Urodził się 2 I 1940 w Jaśle. Ukończył Technikum Przemysłu Okrętowego w Gdańsku (1958).

1958-1960 pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni i Stoczni Północnej w Gdańsku, 1960-1962 zasadnicza służba wojskowa, 1963-1965 student Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, 1965-1982 zatrudniony w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor. W X 1956 uczestnik wieców studenckich na Politechnice Gdańskiej. W III 1968 uczestnik demonstracji ulicznych, wieców studenckich na PG, w XII 1970 demonstracji ulicznych w Gdańsku, XII 1970 – II 1971 strajków i wieców w GZE Unimor. 1978-1980 współpracownik WZZ Wybrzeża i ROPCiO, kolporter niezależnych pism, m.in. „Robotnika”. 1965-1980 członek Rady Zakładowej ZZ Metalowców w Unimorze, 1978-1980 przewodniczący Rady Oddziałowej.

W VIII 1980 współorganizator strajku w Unimorze, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Unimorze, następnie KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, przewodniczący KK Zakładów Przemysłu Elektronicznego. 13 XII 1981 – X 1982 w ukryciu, w I 1982 zwolniony z pracy, do 1989 pozbawiony możliwości zatrudnienia, pracował dorywczo w ogrodnictwie. 1982-1989 współzałożyciel, przewodniczący TKZ „S” w Unimorze, redaktor i autor w piśmie TKZ „Solidarny”.

W 1989 członek KO w Gdańsku-Wrzeszczu. 1989-1993 przywrócony do pracy w GZE Unimor, przewodniczący KZ „S”; 1990-1996 delegat na kolejne WZD i KZD, członek ZR. 1993-1997 współzałożyciel i prezes Regionalnej Spółdzielni Ogrodniczej Kaszuby w Kartuzach, od 1997 na rencie, od 2000 na emeryturze.

13 III 1979 – 20 VIII 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS/SOR krypt. Lotnik; 28 I 1981 – 23 VI 1983 przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Spiker; 20 II 1985 – 23 XII 1987 przez Wydz. V WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Gazeta.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2016), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Opracował: Arkadiusz Kazański (ENCYKLOPEDIA SOLIDARNOŚCI)