Stefan Kozłowski

Współautor i sygnatariusz Karty Praw Robotniczych w 1979 r., współzałożyciel WZZ Pomorza Zachodniego.

Urodził się 27 V 1955 r. w Wiesbaden (RFN). Był absolwentem LO nr IX w Szczecinie.

Przebieg pracy zawodowej:

  • - 1978-1979 Zakłady Mechaniczne „Polmo” w Szczecinie (tokarz),
  • - 1980-1983 Centralny Ośrodek Szkoleniowy Żeglarstwa w Trzebieży (bosman).

W latach 1977-1978 uczestniczył w spotkaniach szczecińskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ROPCiO. Od 1978 r. działał w Biurze Interwencyjnym KSS „KOR” w Szczecinie. W 1979 r. był współautorem i sygnatariuszem Karty Praw Robotniczych. Ponadto współzałożył WZZ Pomorza Zachodniego oraz kolportował m.in. pisma: „Krytyka” i „Głos”. Został internowany 13 XII 1981 r. i przebywał kolejno w Ośrodkach Odosobnienia w Goleniowie, Wierzchowie i Strzebielinku.

W latach 1983-1984 był redaktorem podziemnego miesięcznika „Obraz”, a następnie w latach 1986-1989 sekretarzem redakcji miesięcznika „Archipelag”. Działał w strukturach Radia Wolna Europa.

Za swoją działalność był rozpracowywany przez Wydział III WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. „Rogacz”.

W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Opracowanie: Łukasz Skubisz, Marcin Wyrzykowski

Biogram przygotowano na podstawie akt śledczych o sygn. IPN Sz 0013/324 t. 1 i 2, akt paszportowych IPN Sz 468/62113 oraz hasła dostępnego w Encyklopedii Solidarności; dostęp: 14 XII 2017 r.).