Stanisław Kowalski

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” Politechniki Gdańskiej. Założyciel, redaktor, kolporter „Serwisu Informacyjnego «Solidarność» Politechniki Gdańskiej” (we współpracy z Andrzejem Szczepańskim).

Urodził się 6 VIII 1938 w Chojnicach, zmarł 20 I 1987 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Łączności (1961), w 1971 doktorat.

W 1961 zatrudniony w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych; 1961-1982 pracownik naukowy PG na Wydziałach Łączności i Elektroniki. 1978-1980 współpracownik WZZ Wybrzeża.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” Politechniki Gdańskiej; w II 1981 założyciel, redaktor, kolporter „Serwisu Informacyjnego «Solidarność» Politechniki Gdańskiej” (we współpracy z Andrzejem Szczepańskim).

Po 13 XII 1981 nadal współredaktor i kolporter (we współpracy z A. Szczepańskim) „Serwisu Informacyjnego «Solidarność» Politechniki Gdańskiej” zamieszczający w nim informacje o sytuacji w kraju. 20 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 15 I 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 1 rok i 6 miesięcy więzienia, osadzony w ZK w Potulicach, 23 XII 1982 zwolniony. II 1983 – I 1987 ponownie zatrudniony w PG. Współpracownik pisma „Poza Układem”, 1984-1987 (z przerwą na aresztowanie) redaktor biuletynu „Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto”, satyrycznego „Bdziamaka”, pisma „Brygada Do Zwalczania Imperializmu Amerykańskiego”. 16 XII 1984 (po aresztowaniu Andrzeja Gwiazdy) organizator i prowadzący codzienną modlitwę w intencji uwolnienia więźniów politycznych w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej Bazyliki Mariackiej. 20 II 1985 ponownie aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 11 VII 1985 uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, zwolniony, w wyniku rewizji prokuratora skazany w II instancji na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

14 VII 1983 – 14 VII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Cela, nr rejestracyjny 47319.

Opracował: Arkadiusz Kazański (ENCYKLOPEDIA SOLIDARNOŚCI)