Andrzej Kołodziej

Działacz WZZ Wybrzeża, drukarz niezależnego pisma „Robotnik Wybrzeża”, kolporter pism niezależnych na terenie Stoczni Gdańskiej, w 1979 sygnatariusz Karty Praw Robotniczych.

Urodził się 18 XI 1959 w Zagórzu k. Sanoka. Ukończył ZSZ dla Pracujących Sanockiej Fabryki Autobusów Autosan w Sanoku (1977).

1974-1977 uczeń, następnie ślusarz w SFA Autosan, 1977-1980 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 1978-1980 uczestnik ROPCiO, działacz WZZ Wybrzeża, drukarz niezależnego pisma „Robotnik Wybrzeża”, kolporter pism niezależnych na terenie SG, w 1979 sygnatariusz Karty Praw Robotniczych. W II 1980 zwolniony z pracy w SG, od 14 VIII 1980 zatrudniony w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

15 VIII 1980 organizator strajku w SKP, przewodniczący KS, wiceprzewodniczący MKS w SG, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych; od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący MKZ Gdańsk, odpowiedzialny za budowę struktur regionalnych Związku, w VII 1981 odszedł z kierownictwa „S”. Od I 1981 z własnej inicjatywy organizował przerzut wydawnictw niezależnych do Czechosłowacji, 19 X 1981 po nielegalnym przekroczeniu granicy aresztowany, w IV 1982 skazany przez sąd w Ostrawie na 1 rok i 9 mies. więzienia, osadzony w więzieniach w Pradze i Litomierzycach, w VII 1983 przekazany władzom PRL i zwolniony.

W 1984 współzałożyciel Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto, członek krajowego Komitetu Wykonawczego SW, od XI 1987, po aresztowaniu Kornela Morawieckiego, przewodniczący KW; 22 I 1988 aresztowany, 30 IV 1988 podstępem nakłoniony do wyjazdu z Polski na leczenie do Włoch (z K. Morawieckim).

W 1990 powrócił do kraju.

Honorowy Obywatel Miasta Gdańska (2000), Honorowy Obywatel Miasta Zagórza (2005), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

12 II – 28 V 1979 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Piast; 30 XI 1984 – 29 I 1990 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Emerytka/Gniazdo/Ośmiornica.

Opracował: Arkadiusz Kazański (ENCYKLOPEDIA SOLIDARNOŚCI)

Powiązane informacje