Maryla Płońska

Współpracowniczka ROPCiO, działaczka WZZ Wybrzeża, współzałożycielka, członek redakcji i autorka niezależnego pisma WZZ Wybrzeża „Robotnik Wybrzeża”, współorganizatorka niezależnych obchodów rocznicy Grudnia ’70 w Gdańsku.

Urodziła się 19 VIII 1957 w Gdańsku, zmarła 30 XI 2011 tamże. Ukończyła Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku (1978), 1979-1980 studentka Politechniki Gdańskiej, Wydz. Chemii.

Pod koniec l. 70. współpracowniczka ROPCiO, 1978-1980 działaczka WZZ Wybrzeża, 1979-1980 współzałożycielka, członek redakcji i autorka niezależnego pisma WZZ Wybrzeża „Robotnik Wybrzeża”, 1978-1979 współorganizatorka niezależnych obchodów rocznicy Grudnia ’70 w Gdańsku: 18 XII 1979 przemawiała w imieniu WZZ Wybrzeża podczas uroczystości pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

7 VIII 1980 współautorka (z Bogdanem Borusewiczem, Janem Karandziejem, Joanną i Andrzejem Gwiazdami, Aliną Pienkowską i Lechem Wałęsą) odezwy wzywającej stoczniowców do obrony zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz; od 14 VIII 1980 uczestniczka strajku w SG, początkowo sekretarz w pracach MKS (brała udział w formułowaniu 21 postulatów), następnie organizatorka biura tłumaczeń dla dziennikarzy zagranicznych. Zniechęcona konfliktami w kierownictwie „S” wycofała się z działalności związkowej.

Na początku l. 80. pracowała dorywczo, m.in. udzielała korepetycji, wykonywała tłumaczenia oraz prace kreślarskie, 1984-1987 bibliotekarka na Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, w 1988 w Wojewódzkim Ośrodku Informatyki w Gdańsku, 1988/1989 Intakom Sp. z o.o.

Od 1989 na rencie (I grupa inwalidzka).

Posmiertnie odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

27 X 1978 – 27 XII 1982 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOR/SOS krypt. Godot/Maszynistka.

Opracował: Arkadiusz Kazański (http://www.encysol.pl/wiki/Maryla_Płońska)