Zdzisław Podolski

Od 1977 r. współpracował z KSS „KOR”. Kolportował niezależne pismo „Robotnik” oraz współtworzył WZZ Pomorza Zachodniego. Od IX 1980 r. członek „Solidarności”.

Urodził się 29 IX 1938 r. w Lipnikach na Wołyniu, zmarł 3 XI 2016 r. w Gryfinie. Absolwent Technikum Górniczego w Turoszowie.

Przebieg pracy zawodowej:

  • - 1956-1961 Rogoźnickie Kamieniołomy Drogowe,
  • - 1961-1970 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów,
  • - 1970-1974 Zakład Remontowo-Energetyczny Energomontaż Zachód,
  • - 1974-1979 Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Od 1977 r. współpracował z KSS „KOR”. W kolejnych latach kolportował niezależne pismo „Robotnik” oraz był współzałożycielem WZZ Pomorza Zachodniego. Od IX 1980 r. członek „Solidarności”, natomiast w 1981 r. został sygnatariuszem Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

Po internowaniu 13 XII 1981 r. przebywał kolejno w Ośrodkach Odosobnienia w Goleniowie i Wierzchowie, gdzie w związku z głodówką został pobity.

W 1983 r. był współwydawcą pisma „Krawędź. Ziemia Gryfińska”.

Do 15 XII 1986 r. był rozpracowywany przez Pion V RUSW w Gryfinie w ramach KE krypt. „Agitator”.

Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 2009 r. oraz Krzyżem Wolności i Solidarności w 2016 r.

Opracowanie: Łukasz Skubisz, Marcin Wyrzykowski

Biogram przygotowano na podstawie zmikrofilmowanych akt operacyjnych o sygn. IPN Sz 0053/176 (KE krypt. „Agitator”) oraz hasła dostępnego w Encyklopedii Solidarności (http://www.encysol.pl/wiki/Zdzis%C5%82aw_Podolski; dostęp: 14 XII 2017 r.).