Krzysztof Wyszkowski

Robotnik, działacz opozycji demokratycznej, wydawca i publicysta. Współpracownik KSS „KOR”, w 1978 r. współzałożyciel WZZ Wybrzeża, niezależny wydawca i drukarz, sekretarz redakcji „Tygodnika Solidarność”.

Urodził się 10 XI 1947 r. w Mrągowie. Współzałożyciel i współorganizator Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, autor deklaracji WZZ, organizator „Robotnika Wybrzeża” (1978-1980), współdziałał z KOR, KSS KOR, Towarzystwem Kursów Naukowych (m.in. organizował wykłady TKN w swoim mieszkaniu w Gdańsku), Ruchem Młodej Polski, Studenckim Komitetem Solidarności. Wydawca niezależny (od 1977, wydawał książki pod nazwami wydawnictw m.in.: Klin, Europa. Podziemne Warsztaty Wydawnicze, Oficyna Narodowa; współpracował z wydawnictwami NOWA i „Głos”, a także z „Kulturą” paryską; wydał w drugim obiegu m.in. Dzienniki, Kosmos, Pornografię, Przeciw poetom Witolda Gombrowicza, Dominika de Roux Rozmowy z Gombrowiczem, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada Czesława Miłosza).

Uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, zorganizował druk i redakcję Strajkowego Biuletynu Informacyjnego „Solidarność” (VIII 1980), następnie MKZ NSZZ; działacz NSZZ „Solidarność”, sekretarz redakcji Tygodnika „Solidarność” (1981). Internowany (14 XII 1981), przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, brał udział w głodówce podczas internowania; zbiegł z internowania (10 VIII 1982; decyzję o internowaniu formalnie uchylono 23 XII 1982), ukrywał się; aresztowany przez SB (22 VII 1983), zwolniony na mocy amnestii. Współzałożyciel Klubu Myśli Politycznej „Dziekania” (1984). Uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej w maju i sierpniu 1988 r. Obserwator obrad Okrągłego Stołu (1989) z akredytacją Studio Video Gdańsk.

Redaktor i publicysta Tygodnika „Solidarność” (1989-1991 i od 1992), doradca premierów RP J.K. Bieleckiego (1991) i J. Olszewskiego (1992); dyrektor gdańskiego oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej, koordynator Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch na Polskę północną (1992), członek zarządu Spółki „Srebrna” (1994), pracownik Komisji Likwidacyjnej RSW (1997); publicysta „Gazety Polskiej”.

Członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (od 23 VI 2016).

Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2016), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

Od 1976 r. inwigilowany przez Wydział III KWMO w Gdańsku, następnie przez Inspektorat II WUSW w Gdańsku w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Kanał” (wraz z bratem, Błażejem Wyszkowskim) i SOR krypt. „Londyn”; ujęty w SOR krypt. „Wasale” (dot. SKS), „Arka” (dot. RMP), i sprawach obiektowych krypt. „Klan”/„Związek” (dot. NSZZ „Solidarność”), „Walet” (dot. Tygodnika „Solidarność”). Objęty śledztwem z powodu podejrzenia o rozpowszechnianie materiałów bezdebitowych (1976-1980). Objęty śledztwem w 1982 r. pod zarzutami ‘działalności antypaństwowej’ (śledztwo zawieszono XI 1982, umorzono VII 1983 r. na mocy amnestii). Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, przesłuchiwany, jego mieszkanie wielokrotnie rewidowano.

                                                                         Opracował: dr Franciszek Dąbrowski

Informacja o materiałach wykorzystanych do stworzenia biogramu znajduje się w sekcji Bibliografia

Powiązane informacje