Obchody rocznicowe

Specyfiką trójmiejskiej opozycji, a jednocześnie największą jej wartością, było wspólne podejmowanie działań mimo dzielących różnic.

Trójmiejską opozycję tworzyło kilkadziesiąt osób, dla których najważniejszym i wspólnym celem była niepodległość i wolność Polski. Pod koniec lat siedemdziesiątych na Wybrzeżu poza Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża istniał Ruch Młodej Polski, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Komitet Obrony Robotników i Studencki Komitet Solidarności. WZZ i KOR były głosem środowiska robotniczego, RMP i SKS studentów i młodej inteligencji.

Opozycję cechowała wymiana poglądów, wspólnota wartości, współpraca przy kolportażu ulotek i prasy niezależnej, wspólne uczestnictwo w organizowanych niezależnych uroczystościach rocznicowych tj. uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada i Grudnia ‘70.

Tragedia Grudnia ‘70 była dla opozycji, a szczególnie dla działaczy WZZ, symbolem sprzeciwu robotników wobec władzy komunistycznej. Uroczystości upamiętniające ofiary Grudnia ’70 na Wybrzeżu poprzedzała szeroko zakrojona akcja informacyjna, w którą zaangażowani zostali przedstawiciele wszystkich środowisk opozycyjnych Gdańska, Gdyni i Sopotu. Obchody gromadziły z każdym rokiem coraz większe rzesze trójmiejskiej społeczności, pomimo intensywnych działań destrukcyjnych ze strony SB. Nie przynosiły efektu przeszukania mieszkań aktywnych członków WZZ, SKS, RMP i ROPCiO, aresztowania na 48 godzin, czy konfiskaty prasy niezależnej. Na manifestacje przybywały tłumy, z każdym rokiem coraz większe, mimo że w przeddzień aresztowano bardzo wielu opozycjonistów, zaś tych, którzy przyszli spotkały represje.

Służba Bezpieczeństwa wszystko rejestrowała, dokumenty i fotografie obrazujące to wydarzenie znajdują się w zasobie IPN.

Powiązane informacje