Bojkot wyborów do Sejmu i rad narodowych w marcu 1980 r.

Rada Państwa PRL, uchwałą z dnia 17 stycznia 1980 r., wyznaczyła niedzielę 23 marca 1980 r. na datę wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego.

W całej Polsce środowiska opozycyjne nawoływały do bojkotu wyborów z uwagi na brak możliwości realnego wpływu ogółu obywateli na skład Sejmu, brak kontroli społecznej nad przebiegiem głosowania oraz podyktowany przez władze brak konkurencyjności. Wyłoniony Sejm nie byłby reprezentantem społeczeństwa polskiego, ani gwarantem niezbędnych przemian wobec pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego, politycznego i społecznego, w tym rzeczywistego dopuszczenia obywateli do współdecydowania o losie kraju.

Kierując się powyższymi przesłankami działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża przygotowali okolicznościową ulotkę pt. „Obywatelu”, nawołującą do bojkotu wyborów, podpisaną przez Bogdana Borusewicza, Andrzeja Bulca, Joannę i Andrzeja Gwiazdów, Alinę Pienkowską, Marylę Płońską, Annę Walentynowicz i Lecha Wałęsę.

W Trójmieście od początku marca 1980 r. działacze opozycji antykomunistycznej nasilili akcje kolportażowe materiałów bezdebitowych, ulotek („Obywatelu”), numeru 45 „Robotnika” i plakatów zatytułowanych „Wybory”. Systematycznie wzrastała ilość napisów i haseł antywyborczych, szczególnie w klatkach schodowych budynków mieszkalnych. Gdańska „Bezpieka” odnotowała około 100 takich napisów, najwięcej w dzielnicach Zaspa, Przymorze i Stogi.

Powiązane informacje