Bojkot wyborów do Sejmu i rad narodowych w marcu 1980 r.

Niedziela 23 III 1980 r. wyznaczona została jako data wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego.

Na tę okoliczność działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża przygotowali ulotkę pt. „Obywatelu”, nawołującą do bojkotu wyborów, podpisaną przez Bogdana Borusewicza, Andrzeja Bulca, Joannę i Andrzeja Gwiazdów, Alinę Pienkowską, Marylę Płońską, Annę Walentynowicz i Lecha Wałęsę.

Od początku marca 1980 r. nasiliły się akcje kolportażowe materiałów bezdebitowych, ulotek („Obywatelu”), numeru 45 „Robotnika” i plakatów zatytułowanych „Wybory”. Systematycznie wzrastała ilość napisów i haseł antywyborczych, szczególnie w klatkach schodowych budynków mieszkalnych. Gdańska „bezpieka” odnotowała około 100 takich napisów, najwięcej w dzielnicach Zaspa, Przymorze i Stogi.


 

Powiązane informacje