Manifestacja w grudniu 1978 r.

18 grudniu 1978 r. obchody kolejnej rocznicy Grudnia ’70 pod murem Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pomimo represji zastosowanych przez SB, zgromadziły ogromne rzesz ludności.

Władze podjęły działania prewencyjne objawiające się zatrzymaniem czołowych działaczy opozycji na 48 godzin oraz zamknięciem bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pod którą miał się odbyć planowany wiec. 18 grudnia pod naporem zgromadzonego tłumu brama zostałą otwarta i o 14.20, zgodnie z planem, rozpoczął się wiec, który trwał ok. 1 godz., uczestniczyło w nim wg organizatorów 4-5 tys. osób. Przemówienia wygłosili kolejno: Bożena Rybicka, Dariusz Kobzdej, Kazimierz Szołoch i Bogdan Borusewicz.

Opis sporządzono na podstawie http://www.encysol.pl/wiki/Manifestacje_w_rocznic%C4%99_Grudnia_%E2%80%9970_w_Gda%C5%84sku_1977-1979