Manifestacja w grudniu 1977 r.

Przyszli działacze WZZ aktywnie uczestniczyli w corocznych, zainicjowanych w 1977 r., uroczystościach upamiętniających ofiary Grudnia ’70 na Wybrzeżu. Na manifestacji były tłumy, mimo że w przeddzień aresztowano wielu opozycjonistów.

Wieniec udało się złożyć. Na płocie stoczni zawieszono trzy transparenty: „Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych”, „Redakcja Robotnika”, „W 9 rocznicę wydarzeń Grudnia 1970”. Reakcja mieszkańców Gdańska na wezwanie do masowej demonstracji w rocznicę grudnia 1970 r. świadczyła o coraz większej aktywności społeczeństwa, a także o tym jak wielką pracę wykonało wówczas skromne grono opozycjonistów.

Manifestacja w grudniu 1977 r.

16 grudniu 1977 r. Bogdan Borusewicz, Błażej Wyszkowski i Mariusz Muskat z grupą studentów zainicjowali obchody rocznicy Grudnia ’70 pod murem Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Powiązane informacje