Głodówka w obronie aresztowanego Błażeja Wyszkowskiego

Jedną z pierwszych inicjatyw WZZ Wybrzeża było zorganizowanie 28 maja 1978 r. w Gdańsku spotkania roboczego z redakcją „Robotnika” wydawanego przez KSS „KOR”. Służba Bezpieczeństwa starała się jednak zdusić w zarodku ten nowy przejaw działalności antykomunistycznej.

W wyniku podjętych działań operacyjnych funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób. Najdotkliwsze represje dotknęły Błażeja Wyszkowskiego, który stając w obronie zaatakowanej przez funkcjonariuszy Anny Młynik, został dotkliwie pobity, oskarżony o utrudnianie wykonywania czynności służbowej przez milicjantów i zaledwie dwa dni później skazany na dwa miesiące aresztu. Sprawa Błażeja Wyszkowskiego zjednoczyła wszystkie środowiska opozycyjne w Trójmieście. W jego obronie wydano dwa oświadczenia podpisane przez działaczy WZZ i SKS. Na wspólnym spotkaniu, zorganizowanym 30 maja przez blisko 30 osób rekrutujących się ze wszystkich grup opozycyjnych Trójmiasta, podjęto decyzję o rozpoczęciu głodówki protestacyjnej w mieszkaniu brata Błażeja, Krzysztofa. Grupę głodującą tworzyli Krzysztof Wyszkowski i Bogdan Borusewicz w Gdańsku oraz Józef Śreniowski i inni działacze KOR w Łodzi. Szczególną siłę moralną miały jednak modlitwy w intencji aresztowanego, skupiające dziesiątki wiernych, organizowane w Bazylice Mariackiej w Gdańsku przez Magdalenę Modzelewską, Bożenę Rybicką i Annę Kołakowską.

 


 

Powiązane informacje