Manifestacja 3 maja 1980 r.

Manifestacja zorganizowana przez środowisko ROPCiO oraz Ruch Młodej Polski w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w 1980 r. zgromadziły ponad 1500 osób. Po mszy św. uformował się pochód, który przeszedł pod pomnik Jana III Sobieskiego. Wśród manifestantów przeważali studenci i uczniowie szkół średnich, niesiono flagi narodowe i transparenty. Do zgromadzonych przemawiali Dariusz Kobzdej z Ruchu Młodej Polski oraz Tadeusz Szczudłowski z ROPCiO. Milicja nie interweniowała, natomiast powracająca do domów grupa uczestników RMP została napadnięta i pobita. Dariusza Kobzdeja, Piotra Bystrzanowskiego, Janusza Karolika i Mirosława Rybickiego zabrano do samochodów i przewieziono na komendę MO. Dariusza Kobzdeja aresztowano, pozostałych zwolniono. W innej części miasta zatrzymano Tadeusza Szczudłowskiego.

5 V 1980 r. Kolegium ds. Wykroczeń skazało D. Kobzdeja i T. Szczudłowskiego na 3 miesiące aresztu. W obronę aresztowanych zaangażowały się środowiska opozycji demokratycznej.

Opis sporządzono na podstawie http://www.encysol.pl/wiki/Manifestacje_3_V_1979_i_1980_w_Gdańsku

Powiązane informacje