Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1980 r.

Manifestacja zorganizowana przez środowisko ROPCiO oraz Ruch Młodej Polski w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.