Obchody i manifestacje organizowane przez działaczy WZZ

Działacze WZZ aktywnie uczestniczyli w corocznych, zainicjowanych w 1977 r., uroczystościach upamiętniających ofiary Grudnia ’70 na Wybrzeżu. Ponadto cała opozycja wspólnie brała udział w organizowanych niezależnych uroczystościach rocznicowych tj. uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada.

Tragedia Grudnia ‘70 dla działaczy WZZ była symbolem sprzeciwu robotników wobec komunistów. Uroczystości upamiętniające poprzedzała szeroko zakrojona akcja informacyjna, w którą zaangażowani zostali przedstawiciele wszystkich środowisk opozycyjnych Gdańska, Gdyni i Sopotu. Obchody gromadziły z każdym rokiem coraz większe rzesze trójmiejskiej społeczności, pomimo intensywnych działań destrukcyjnych ze strony Służby Bezpieczeństwa. Nie przynosiły efektu przeszukania mieszkań aktywnych członków WZZ, SKS, RMP i ROPCiO, aresztowania na 48 godzin, czy konfiskaty prasy niezależnej. Na manifestacje przybywały tłumy, mimo że w przeddzień aresztowano bardzo wielu opozycjonistów. Tych, którzy przychodzili także spotykały represje.

Opozycja wspólnie uczestniczyła ponadto w organizowanych niezależnych uroczystościach rocznicowych tj. uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada.