40. rocznica utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego – Gryfino, 11 października 2019

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oraz dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie dr Paweł Skubisz zapraszają 11 października 2019 r. do Gryfina na obchody 40. rocznicy utworzenia WZZ Pomorza Zachodniego.

Wolne Związki Zawodowe Pomorza Zachodniego były trzecią, po Śląsku i Gdańsku, udaną inicjatywą utworzenia niezależnych od władz związków zawodowych. 11 października 1979 r. Deklarację Założycielską podpisało 10 osób ze środowiska gryfińsko-szczecińskiego. Narażając się na represje aparatu bezpieczeństwa odważyli się podać swoje imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania. Wśród nich byli m.in. Danuta Grajek, Stefan K. Kozłowski, Zdzisław Podolski, Jan Witkowski, Mirosław Witkowski. Ich celem była walka o prawa pracownicze w PRL. W tym celu w wielu zakładach pracy kolportowali prasę drugoobiegową i ulotki, wydawali własne pismo „Robotnik Szczeciński”, przypominali o ofiarach Grudnia 1970 r., rozwieszali plakaty z okazji różnych świąt patriotycznych, m.in. uchwalenia Konstytucji 3 Maja czy też 11 Listopada, współtworzyli projekt Karty Praw Robotniczych. Wszystkie te działania służyły przywracaniu pamięci historycznej oraz propagowaniu wśród pracowników wiedzy na temat ich praw...

Program obchodów 11 października 2019 r.

ul. Słowiańska 5 w Gryfinie,

9.30 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej powstanie Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka 

Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, sala sesyjna, I piętro

10.00–11.00: panel historyczny z udziałem:

 • dr. Jarosława Nei,
 • dr. Arkadiusza Kazańskiego,
 • dr. Marcina Stefaniaka, 
 • dr. Michała Paziewskiego
 • dr Marty Marcinkiewicz - moderator dyskusji

11.00–11.30:  przedpremierowy pokaz filmu Przebudzenie (IPN Oddział Szczecin/TVP Szczecin)


11.45–13.00: dyskusja z przedstawicielami opozycji w PRL m.in z: 

 • Stefanem K. Kozłowskim,
 • Janem Witkowskim,
 • Mirosławem Witkowskim,
 • Ludwiką Wujec,
 • Henrykiem Wujcem,
 • Zbigniewem Jakubcewiczem 

Moderator dyskusji: Michał Ruczyński