Robotnik SzczecińskiRobotnik Szczeciński

Pismo wydawane nieregularnie w okresie od marca 1979 do 28 lutego 1981 r. przez członków Komitetu Założycielskiego WZZ Pomorza Zachodniego, skupionych wokół środowiska opozycyjnego miast Gryfin i Szczecin. Tytuł nawiązywał do pisma wydawanego przez KSS KOR. Pismo tworzyli głównie bracia Witkowscy (Jan i Mirosław) oraz Stefan Kozłowski, w składzie redakcyjnym byli także: Włodzimierz Głowacki, Danuta Grajek, Andrzej Kamrowski, Zdzisław Podolski. Pismo sygnowane było przez Niezależną Drukarnię Robotniczą. W marcu 1979 r. został wydany „Robotnik. Wydanie szczecińskie” (we współpracy z Witoldem Łuczywo), który traktowany jest jako nr 1. W latach 1980-1981 wyszły kolejne numery pod nazwą ”Robotnik Szczeciński”. Pierwotnie wydanie numeru 1(2) planowane było na listopad 1979 r., jednak z powodu działań SB, a także zniszczenia części nakładu czasopisma (z powodu ukrycia go i przechowywania w chlewni u gospodarza spod gryfińskiej wsi), numer ten wydano dopiero w marcu 1980 r. Liczba wydanych numerów jest trudna do określenia, według relacji A. Kamrowskiego i M. Witkowskiego było ich sześć.

Publikowano artykuły dotyczące wydarzeń Grudnia 1970 r., opisano przebieg 1-dniowego strajku okupacyjnego w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie k. Gryfina, który miał miejsce 25 VI 1976 r. po ogłoszonej przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżce cen żywności, opisano szczecińskie doświadczenia związane z organizowaniem się opozycji oraz współpracą z KOR, ROPCiO i SKS, a także kolportażem wydawnictw niezależnych, zamieszczono kalendarium strajku w sierpniu 1980 r. w Szczecinie, opracowane na podstawie notatek A. Kamrowskiego i S. Kozłowskiego.

Rozpracowywane przez SB w ramach SOR krypt. „Merkuriusz”.

Na podstawie opracowania Marty Marcinkiewicz w „Encyklopedii Solidarności” oraz artykułu pt. „Czasy nieracjonalnej jedności” w: Biuletyn IPN nr 4(87)

 • Strona tytułowa: Robotnik, wyd. szczecińskie, marzec 1979 r.
  Strona tytułowa: Robotnik. Wydanie szczecińskie, marzec 1979 r.
 • Strona tytułowa: Robotnik szczeciński nr 1(2) z 31 marca 1980 r.
  Strona tytułowa: Robotnik Szczeciński nr 1 (2) z 31 marca 1980 r.
 • Strona tytułowa: Robotnik szczeciński nr 2(3) z 29 październik 1980 r.
  Strona tytułowa: Robotnik Szczeciński nr 2 (3) z 29 października 1980 r.
 • Strona tytułowa: Robotnik szczeciński nr 3(4) z 6 grudnia 1980 r.
  Strona tytułowa: Robotnik Szczeciński nr 3 (4) z 6 grudnia 1980 r.

Powiązane informacje