SB wobec WZZ Pomorza Zachodniego

Funkcjonariusze SB, wykorzystując m.in. tajnych współpracowników, podejmowali działania mające na celu izolację działaczy w środowisku, np. poprzez próby ich kompromitacji. SB kontrolowała znaczną część działań związkowców, co pozwalało jej podejmować próby dezintegracji ich aktywności.

Działaczom zakładano teczki i sprawy, w ramach których zamierzano kontrolować niemal każdy ich krok. Wśród założonych spraw należy wymienić: SOS krypt. „Senatorzy” (miała na celu bieżącą kontrolę inicjatyw WZZ i ich kompromitowanie), SOR krypt. „Kolporter” (rozpracowywanie braci Jana Witkowskiego i Mirosława Witkowskiego), SOR krypt. „Rogacz” (rozpracowywanie Stefana Kozłowskiego), SOS krypt. „Agitator” (rozpracowywanie Zdzisława Podolskiego), SOS krypt. „Merkuriusz” (kontrola przygotowań do druku „Robotnika Szczecińskiego” w celu przejęcia całości materiałów w końcowej fazie tych przygotowań).

Rewizje, konfiskaty i zatrzymania na 48 godzin stały się niemal codziennością niektórych z nich. Z akt SB wynika, że środowisko WZZ Pomorza Zachodniego było silnie zinfiltrowane przez tajnych współpracowników, m.in. o pseudonimach „Koper” i „Ryszard” (Andrzej Kamrowski), „Pająk”, „Konstancja” i „Klaudiusz” (Jan Paprocki) oraz „Albin” (Jolanta Nowak), co znacznie ułatwiało bezpiece pracę.

Doniesienia na środowisko WZZ Pomorza Zachodniego jednego z nich, będące swego rodzaju „kroniką”, prezentujemy w podsekcji WZZ Pomorza Zachodniego, zawierającej dokumenty ogólne dot. działalności WZZ.

Powiązane informacje