SB wobec WZZ Wybrzeża

Służba Bezpieczeństwa dysponowała szerokim wachlarzem działań, od inwigilacji przez zastraszenie, po represje. Powszechne stały się aresztowania bez podawania przyczyny na 48 godzin, pobicia przez „nieznanych sprawców” i wiele innych.

Służba Bezpieczeństwa nie mogła i nie chciała biernie obserwować coraz bardziej skutecznej i zataczającej coraz szersze kręgi działalności antykomunistycznej mieszkańców gdańskiego Wybrzeża. Dysponowała szerokim wachlarzem działań, od inwigilacji przez zastraszenie, po represje. Do standardowych działań wymierzonych w opozycję należało rozpracowywanie w ramach spraw operacyjnych, zakładanie podsłuchów, perlustracja korespondencji, obserwacja mieszkań. Powszechne stały się aresztowania bez podawania przyczyny na 48 godzin, szczególnie w przededniu uroczystości upamiętniających ofiary Grudnia ’70, przeszukania mieszkań, często bez wymaganego nakazu prokuratorskiego, pobicia przez „nieznanych sprawców”, sankcje karne wymierzane przez wymiar sprawiedliwości, szykany w zakładach pracy. Bezpieka uciekała się również do gróźb wobec rodziny i przyjaciół, usiłując w ten sposób wymusić zmianę postawy lub wycofanie się z aktywnej działalności.

  • Informacja uzupełniająca Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dn. 3 V 1978 r.; IPN Gd 321/70 t. 1, k. 274.
  • Informacja uzupełniająca Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dn. 3 V 1978 r.; IPN Gd 321/70 t. 1, k. 275.
  • Informacja uzupełniająca Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dn. 3 V 1978 r.; IPN Gd 321/70 t. 1, k. 276.
  • Informacja uzupełniająca Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dn. 3 V 1978 r.; IPN Gd 321/70 t. 1, k. 277.

Pliki do pobrania

Powiązane informacje