SB wobec WZZ Wybrzeża

Służba Bezpieczeństwa dysponowała szerokim wachlarzem działań, od inwigilacji, przez zastraszanie, po represje. Powszechne stały się aresztowania na 48 godzin bez podawania przyczyny, pobicia przez „nieznanych sprawców” i wiele innych.

Poniżej prezentujemy Kierownictwo Wydziału III Służby Bezpieczeństwa KWMO w Gdańsku w latach 1978-80 odpowiedzialne za represje wobec działaczy WZZ Wybrzeża: Jerzego Domskiego, Czesława Wojtalika, Wojciecha Raniewicza.

Podstawę pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa stanowiło jednak wykorzystywanie agentury. W ścisłym kierownictwie Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża ulokowano bardzo groźnego tajnego współpracownika o pseudonimie „Antoni”, pod którym zakonspirowany został pracownik Stoczni Gdańskiej i redaktor „Robotnika Wybrzeża”, Edwin Myszk. Na bieżąco informował on o planowanych działania trójmiejskiej opozycji.