Kolekcja Kazimierza Świtonia

Kolekcja Kazimierza Świtonia (IPN Ka 854), przekazana została do Instytutu Pamięci Narodowej w 2015 r. przez żonę Kazimierza Świtonia - Dorotę.

Wśród udostępnionych dokumentów znajdują się materiały będące świadectwem zakrojonej na szeroką skalę opozycyjnej działalności Kazimierza Świtonia, szykan jakie władze komunistyczne stosowały wobec jego osoby i najbliższej rodziny. Część przekazanych materiałów, które prezentujemy stanowią dokumenty dotyczące Katowickich Wolnych Związków Zawodowych.