SB wobec WZZ Górnego Śląska

Rozpoczęcie działalności Komitetu Pracowniczego WZZ wiązało się z wymierzeniem w kierunku jego członków szeregu szykan i represji. Nękanie, dezintegrowanie, prewencja, podsłuchy, stała obserwacja były na porządku dziennym.

Działalność Komitetu WZZ w Katowicach była ściśle kontrolowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze stosowali wobec działaczy takie metody inwigilacji, jak obserwacja, podsłuchy i perlustracja korespondencji. W spotkaniach brali udział tajni współpracownicy, których zadaniem było informowanie SB o działaniach członków Komitetu WZZ, a także ich dezintegracja. Szykany ze strony aparatu represji sprawiły, że z czasem zrezygnowano z oficjalnej aktywności w zakładach pracy na rzecz struktur konspiracyjnych. Członkowie Komitetu Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach zbierali się w mieszkaniu Kazimierza Świtonia, gdzie opracowywali odezwy, apele i listy otwarte, które następnie rozpowszechniali. Utrzymywali także kontakty z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi i kolportowali wydawane przez siebie pisma. Starali się również udzielać pomocy robotnikom. Represje Służby Bezpieczeństwa skutecznie ograniczyły możliwości rozwoju WZZ na Górnym Śląsku. Przyczyniły się również do rozłamu w Komitecie w 1979 r. - Kazimierz Świtoń i Roman Kściuczek zerwali współpracę, a Władysław Sulecki wyemigrował na stałe do RFN.

 • Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Emisariusz” dot. rozpracowywania Kazimierza Świtonia. Kontrola operacyjna współzałożyciela Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska, utrzymującego kontakt z członkami KSS KOR, i inne, prowadzącego nielegalną działalność polityczną skierowaną przeciwko PRL (IPN Ka 048/916 t. 1-34).

 • Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia „Emisariusz” z dn. 20 V 1977 r.
 • Arkusz informacyjny dot. K. Świtonia; IPN Ka 048/916, t. 1.
 • Arkusz informacyjny dot. K. Świtonia; IPN Ka 048/916, t. 1.
 • Arkusz informacyjny dot. K. Świtonia; IPN Ka 048/916, t. 1.
 • Arkusz informacyjny dot. K. Świtonia; IPN Ka 048/916, t. 1.
 • Arkusz informacyjny dot. K. Świtonia; IPN Ka 048/916, t. 1.
 • List podpisany przez B. Cygana, K. Świtonia i S. Tora z informacją o nękaniu członków WZZ przez SB (brak daty).
 • List podpisany przez B. Cygana, K. Świtonia i S. Tora z informacją o nękaniu członków WZZ przez SB (brak daty).
 • List podpisany przez B. Cygana, K. Świtonia i S. Tora z informacją o nękaniu członków WZZ przez SB (brak daty).
 • Wykaz osobowych źródeł informacji wykorzystywanych w sprawie krypt. "Emisariusz"; IPN Ka 048/916 t. 1, k. 430.
 • Wykaz osobowych źródeł informacji wykorzystywanych w sprawie krypt. "Emisariusz"; IPN Ka 048/916 t. 1, k. 430.
 • Meldunek operacyjny Wydziału III KWMO w Katowicach z dn. 7 XII 1977 r.
 • Meldunek operacyjny Wydziału III KWMO w Katowicach z dn. 7 XII 1977 r.
 • Meldunek operacyjny Wydziału III KWMO w Katowicach z dn. 7 XII 1977 r.
 • Meldunek operacyjny Wydziału III KWMO w Katowicach z dn. 7 XII 1977 r.
 • Meldunek operacyjny Wydziału III KWMO w Katowicach z dn. 7 XII 1977 r.
 • Meldunek Wydz. III KWMO w Katowicach z dn. 16 VIII 1980 r. dot. uniemożliwienia kontaktu K. Świtonia ze strajkującymi w Gdańsku; IPN Ka 048/916 t. 2, k. 25.
 • Meldunek Wydz. III KWMO Katowice z 21 VI 1977 r. dot. działań operacyjnych podjętych wobec K. Świtonia; IPN Ka 048/916 t. 1, k. 424.
 • Meldunek Wydz. III KWMO Katowice z 21 VI 1977 r. dot. działań operacyjnych podjętych wobec K. Świtonia; IPN Ka 048/916 t. 1, k. 424.

Pliki do pobrania

Powiązane informacje