Robotnik WybrzeżaRobotnik Wybrzeża

Oficjalne pismo Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Tytuł pisma miał nawiązywać do "Robotnika" Polskiej Partii Socjalistycznej wydawanego przez Józefa Piłsudskiego. Pismo ukazywało się nieregularnie od sierpnia 1978 do maja 1980 r. W tym okresie wydano łącznie siedem numerów. W czerwcu 1979 r. ukazał się numer 4 „RW”, który został zredagowany przez tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa Edwina Myszka. Niepisaną zasadą wśród działaczy WZZ Wybrzeża był obowiązek publikowania artykułów w "RB". W skład redakcji wchodzili m.in. Joanna Duda-Gwiazda (odpowiedzialna za pisanie wstępniaków, felietonów i redagowanie pisma), Anna Walentynowicz (pisała artykuły o warunkach pracy w Stoczni Gdańskiej), Alina Pienkowska (przygotowywała artykuły o przemysłowej służbie zdrowia), Maryla Płońska (redakcja techniczna), Andrzej Bulc, Andrzej Gwiazda, Bogdan Borusewicz (publikował artykuły poświęcone represjom skierowanym w środowisko WZZ) i Krzysztof Wyszkowski.

 • Strona tytułowa: Robotnik Wybrzeża nr 1 z 1 sierpień 1978 r.
  Strona tytułowa: Robotnik Wybrzeża nr 1 z 1 sierpnia 1978 r.
 • Strona tytułowa: Robotnik Wybrzeża nr 2, styczeń 1979 r.
  Strona tytułowa: Robotnik Wybrzeża nr 2, styczeń 1979 r.
 • Strona tytułowa: Robotnik Wybrzeża nr 3 z marca 1979 r.
  Strona tytułowa: Robotnik Wybrzeża nr 3 z marca 1979 r.
 • Strona tytułowa: Robotnik Wybrzeża nr 4 z czerwca 1979 r.
  Strona tytułowa: Robotnik Wybrzeża nr 4 z czerwca 1979 r.
 • Dodatek do nr 4 Robotnika Wybrzeża, Gdańsk, 9 września 1979 r. str. 1
  Dodatek do nr 4 Robotnika Wybrzeża, Gdańsk, 9 września 1979 r., s. 1.
 • Dodatek do nr 4 Robotnika Wybrzeża, Gdańsk, 9 września 1979 r. str. 2
  Dodatek do nr 4 Robotnika Wybrzeża, Gdańsk, 9 września 1979 r., s. 2.
 • Strona tytułowa: Robotnik Wybrzeża nr 5 z września 1979 r.
  Strona tytułowa: Robotnik Wybrzeża nr 5 z września 1979 r.
 • Strona tytułowa: Robotnik Wybrzeża nr 6 z października 1979 r.
 • Strona tytułowa: Robotnik Wybrzeża nr 7 z maja 1980 r.
  Strona tytułowa: Robotnik Wybrzeża nr 7 z maja 1980 r.

Powiązane informacje