Janusz Brzozowski

Współpracownik WZZ Wybrzeża od 1978 r., udostępniał swoje mieszkanie do organizowania zabronionych przez władze komunistyczne spotkań i przechowywania antysocjalistycznych wydawnictw.

Urodził się 11 II 1944 r. w Nawarzycach (województwo świętokrzyskie). Syn Bronisława i Barbary. Razem z żoną Różą Marią Janca-Brzozowską działali w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, udostępniając swoje mieszkanie w Sopocie do organizowania zabronionych przez władze komunistyczne spotkań i przechowywania antysocjalistycznych wydawnictw. Mieszkanie Brzozowskich było jedną z tzw. "spotkaniówek" używanych przez Joannę i Andrzeja Gwiazdów do kontaktów z grupą, która wiosną 1978 r. ukonstytuowała się jako Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Tak Bogdan Borusewicz opisuje gdzie i kiedy poznał Lecha Kaczyńskiego: „Poznaliśmy się z Leszkiem latem 1977 r. w Sopocie, w mieszkaniu Róży Jancy-Brzozowskiej i jej męża Janusza. Róża wspomniała, że koleguje się z młodym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego, który zna się na prawie pracy. Pomyślałem, że on się nam może przydać. Skontaktowałem się z nim i tak rozpoczęła się nasza współpraca”.

Z powodu swojej opozycyjnej działalności Janusz Brzozowski był „rozpracowywany” przez organy bezpieczeństwa państwa PRL. Materiały, w których pojawia się jego imię i nazwisko zawierają m. in. dane osobowe działaczy antysocjalistycznych Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Studenckiego Komitetu Solidarności, Wolnych Związków Zawodowych na terenie województwa gdańskiego opracowane przez KW MO w Gdańsku w lipcu 1978 r. Z ich treści wynika, że: „Wymieniony  (Janusz Brzozowski) od dłuższego czasu utrzymuje ścisłe kontakty z działaczami elementów antysocjalistycznych skupionych w KSS-KOR. Ponadto wraz z żoną często udostępniają swoje prywatne mieszkanie do organizowania przez elementy antysocjalistyczne nielegalnych zebrań. Z uzyskanych informacji wynika, że wymieniony kontaktował się z dziennikarzem francuskim podczas jego pobytu na terenie Polski”.

Osoba Janusza Brzozowskiego pojawia się również w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Bizon”, nr rej. 25927 prowadzonej przez Wydział III KW MO w Gdańsku od 22-08-1978 r. do 16-08-1982 r. ponieważ: „wspomagał osoby prowadzące wrogą działalność”.

W aktach paszportowych Janusza Brzozowskiego, prowadzonych przez Wydział Paszportów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gdańsku od 06-02-1986 r. do 19-08-1989 r. figurował zakaz wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) obowiązujący do 25-07-1982 r. wniesiony przez Wydział III KW MO w Gdańsku.

Opracował: Wojciech Wasiluk

Informacja o materiałach wykorzystanych do stworzenia biogramu znajduje się w sekcji Bibliografia