Andrzej Bulc

Od IX 1980 w Solidarności, przewodniczący KZ „S”. Od IX 1981 (od II 1981 społecznie) na stanowisku organizatora we Wszechnicy Robotniczej „S” Regionu Mazowsze.

Urodził się 11 XI 1951 w Przasnyszu. Ukończył Policealne Studium Budownictwa Okrętowego w Gdańsku (1973).

1973 – V 1979 elektryk, następnie kontroler jakości w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki Elmor w Gdańsku, V 1980 – VIII 1981 laborant w Biurze Badawczym ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W latach 1978-1980 członek Komitetu Założycielskiego WZZ Wybrzeża, w redakcji pisma WZZW „Robotnik Wybrzeża”.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ „S”. Od IX 1981 (od II 1981 społecznie) na stanowisku organizatora we Wszechnicy Robotniczej „S” Regionu Mazowsze.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony 21 VII 1982.

1989-2005 w USA, w 2005 powrót do Polski.

Od 30 VI 1978 rozpracowywany przez Wydział III A KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Żak; 22 IV 1980 akta przesłano do Wydziału III KS MO w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

Opracował: Arkadiusz Kazański (ENCYKLOPEDIA SOLIDARNOŚCI)