Andrzej Butkiewicz

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, współorganizator i drukarz Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia, od IX 1980 organizator i kierownik drukarni MKZ, następnie ZR Gdańsk, organizator poligrafii w całym Regionie Gdańsk.

Urodził się 30 VI 1955 w Nidzicy, zmarł 7 III 2008 w Norton k. Bostonu w USA. Ukończył LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (1974), do 1982 student w trybie zaocznym Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Ekonomiki Transportu Morskiego.

1978-1980 zaopatrzeniowiec w Wojewódzkim Urzędzie Pocztowym w Gdańsku, następnie ekspedytor w Zarządzie Portu Gdańsk. W latach 1978-1980 działacz SKS Trójmiasto, sygnatariusz dokumentów SKS, udostępniał mieszkanie na spotkania samokształceniowe, od 1978 współpracownik WZZ Wybrzeża, drukarz ulotek i niezależnego pisma „Robotnik Wybrzeża”, kolporter wydawnictw niezależnych, uczestnik niezależnych manifestacji 3 V, 11 XI i w rocznice Grudnia ’70; wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, współorganizator i drukarz Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia, od IX 1980 organizator i kierownik drukarni MKZ, następnie ZR Gdańsk, organizator poligrafii w całym Regionie Gdańsk.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 16 X 1982.

Od XII 1982 na emigracji w RFN, od I 1983 w USA; wspierał Fundację Kultury Polskiej, współpracownik Polskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, w 1989 współorganizator wystawy „Polska kultura niezależna” w Bostonie.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Od VIII 1979 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Zecer.

Opracował: Arkadiusz Kazański (ENCYKLOPEDIA SOLIDARNOŚCI)