Bogdan Borusewicz

W VIII 1980 główny inicjator, współorganizator (z Jerzym Borowczakiem, Bogdanem Felskim i Ludwikiem Prądzyńskim) strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; współautor postulatów strajkowych; od IX 1980 w „S”, członek Prezydium MKZ Gdańsk.

Urodził się 11 I 1949 w Lidzbarku Warmińskim. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1975).

W V 1968 jako uczeń Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni aresztowany za sporządzenie i rozpowszechnianie ulotek popierających protesty studenckie (uciekł z konwoju i kilka dni ukrywał się w lesie), skazany na 3 lata więzienia, zwolniony na mocy amnestii z VII 1969. Wiosną 1976 współorganizator akcji zbierania podpisów przeciwko zmianom w Konstytucji PRL; po wydarzeniach Czerwca ’76 uczestnik akcji pomocy dla represjonowanych robotników; od XI 1976 członek KOR, następnie KSS KOR; od 1978 działacz WZZ Wybrzeża, redaktor pism niezależnych „Robotnik” i „Robotnik Wybrzeża”, kolporter niezależnych pism i książek, drukarz ulotek. W latach 1977-1979 organizator obchodów rocznicy Grudnia ’70.

W VIII 1980 główny inicjator, współorganizator (z Jerzym Borowczakiem, Bogdanem Felskim i Ludwikiem Prądzyńskim) strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; współautor postulatów strajkowych; od IX 1980 w „S”, członek Prezydium MKZ Gdańsk.

13 XII 1981 uniknął internowania, uciekł obławie SB; w dniach 14-16 XII 1981 uczestnik strajku w SG, po jego pacyfikacji w ukryciu, organizator podziemnych struktur „S”, od V 1982 członek RKK Gdańsk, od 1984 TKK; w I 1986 aresztowany, zwolniony we IX 1986 na mocy amnestii. Od XI 1986 członek Tymczasowej Rady „S”, w V i VIII 1988 wspierał strajki w SG.

Od 1989 w Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej „S”. Odmówił udziału w obradach Okrągłego Stołu, uznał porozumienie z władzami za przedwczesne. Od 1990 delegat na WZD Regionu Gdańsk, przewodniczący ZR, 1990-1991 wiceprzewodniczący KK. W latach 1991-1993 poseł RP z listy „S”, przewodniczący Klubu Parlamentarnego „S”; w 1993 po odwołaniu rządu Hanny Suchockiej i rozwiązaniu Sejmu odszedł z „S”, 1993-2001 poseł RP z listy UD, następnie UW, 1991-2001 m.in. przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego, Komisji ds. Służb Specjalnych oraz Polsko-Ukraińskiej Grupy Międzyparlamentarnej. W latach 1997-2000 wiceminister MSWiA, 2001-2005 wicemarszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego; 2005-2007 senator RP, niezależny (popierany przez PiS i PO), od 2007 z listy PO; od 2005 marszałek Senatu, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy; od 2015 wicemarszałek Senatu.

1968-1969 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SO krypt. Nieznany/Żak; 3 XII 1976 – 15 I 1985 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Godot.

Opracował: Arkadiusz Kazański (ENCYKLOPEDIA SOLIDARNOŚCI)

Powiązane informacje