Alina Pienkowska-Borusewicz, w ramach serii wydawniczej "Bohaterowe Niepodległej"

Arkadiusz Kazański, Warszawa 2020, 32 s., ISBN: 978-83-8098-925-2, ISBN: 978-83-8098-926-9 (wersja elektroniczna) [pdf] Seria wydawnicza: „Bohaterowie Niepodległej” Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Krótka biografia Aliny Pienkowskiej-Borusewicz (1952–2002), pielęgniarki, działaczki Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i NSZZ „Solidarność”, w latach 1991–1993 senator RP.

Powiązane informacje