Joanna Duda-Gwiazda

Działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża (1978-1980), NSZZ „Solidarność” (od 1980 r.)

Urodziła się 11 X 1939 r. w Krzemieńcu na Wołyniu. Inżynier.

Absolwentka Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej (1963). Pracownik Stoczni Jachtowej w Gdańsku (1963-1965), Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych (1965-1971), Centrum Techniki Okrętowej (1971-1979, 1980-1999).

Działaczka WZZ Wybrzeża (1978-1980), NSZZ „Solidarność” (od 1980 r.).

Objęta śledztwem nr rep. 4 Ds. 46/80 dot. „sporządzania i przechowywania wydawnictw o charakterze antypaństwowym na terenie Gdańska w latach 1977-1980”.

Redagowała pismo WZZ „Robotnik Wybrzeża”. Zwolniona z pracy w CTO (VII 1979), przywrócona do pracy w marcu 1980 r. Uczestniczyła w strajku sierpniowym 1980 r. w Stoczni Gdańskiej, członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, członek Prezydium, rzecznik prasowy MKZ w Gdańsku, redaktor tygodnika MKZ Gdańsk „Solidarność”, delegat na I Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (VII 1981), członek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (odwołana z Zarządu 29 XI 1981 r.). Internowana (13 XII 1981 – 23 VII 1982), przetrzymywana w ośrodkach internowania w Strzebielinku, Gdańsku, Fordonie, Gołdapi i Darłówku. Redaktor pism niezależnych „Skorpion” (1982-1983), „Poza Układem” (1983-1986, 1989-1997). Po 1989 współzałożycielka reaktywowanych WZZ.

Inwigilowana przez Wydział III KWMO w Gdańsku w ramach SOS krypt. „Kometa” (1976-1977) dot. listu (napisanego wraz z mężem, Andrzejem Gwiazdą) do sejmu PRL, wyrażającego poparcie dla KOR (akta zniszczono w 1990 r.). Inwigilowana przez Wydział III-A KWMO w Gdańsku, następnie Inspektorat 2 SB KWMO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. „Brodacz”, następnie „Saturn” (1978-1990) z powodu zaangażowania w WZZ i NSZZ „Solidarność” (akta zniszczono). Ujęta w zachowanych aktach sprawy obiektowej krypt. „Jesień 70” (dot. ofiar Grudnia '70), sprawy obiektowej krypt. „Klan”, „Związek” (dot. NSZZ „Solidarność”), sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Krokus” dot. Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto (którego była członkiem od 1967 r.), sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Alternatywa” dot. Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i Ruchu Wolność i Pokój.

Odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Opracował: dr Franciszek Dąbrowski

Informacja o materiałach wykorzystanych do stworzenia biogramu znajduje się w sekcji Bibliografia

Powiązane informacje