Bogdan Felski

Współpracownik WZZ Wybrzeża w latach 1978-1980. Współorganizator (z Jerzym Borowczakiem, Bogdanem Borusewiczem, Ludwikiem Prądzyńskim) strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Urodził się 8 IV 1956 w Gdańsku. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów w Gdańsku (1974), monter kadłubów.

1974-1982 monter ślusarski w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; 1975-1977 zasadnicza służba wojskowa; 1979-1980 współpracownik WZZ Wybrzeża, kolporter niezależnych wydawnictw KSS KOR, RMP, plakatów WZZ, publikacji Instytutu Literackiego w Paryżu.

14 VIII 1980 współorganizator (z Jerzym Borowczakiem, Bogdanem Borusewiczem, Ludwikiem Prądzyńskim) strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek zakładowego KS. Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego, od II 1981 członek KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, IX-X 1981 szef ochrony na zmianie nocnej podczas I KZD.

13 XII 1981 przebywał z delegacją „S” SG w Bremie na zaproszenie tamtejszej Izby Pracy, pozostał na emigracji w RFN. 13 XII 1981 – I 1983 współorganizator demonstracji w Bremie przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, 14 XII 1981 – VIII 1983 członek Biura Informacyjno-Koordynacyjnego „S” w Bremie, współorganizator przerzutu materiałów poligraficznych (powielacze, matryce, farby), nadajników radiowych, kaset audio dla podziemnej „S” w Polsce. W III 1982 współorganizator i uczestnik zjazdu grup roboczych „S” w Düsseldorfie, uczestnik spotkań z przedstawicielami niemieckich związków zawodowych (DGB) i partii (SPD, FDP), podczas których informował o ideach „S”, organizował pomoc dla rodzin osób represjonowanych w Polsce.

Honorowy Obywatel Gdańska (2000), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

30 IV 1980 – 21 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS/SOR krypt. Wąs/Bremen.

Opracował: Arkadiusz Kazański (ENCYKLOPEDIA SOLIDARNOŚCI)