Wystawa "„Przełom. Sierpień 1980 i »Solidarność«”

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

autor wystawy: dr Arkadiusz Kazański
koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
opracowanie graficzne: Piotr Wiejak, Barnin Rej 
recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr Cecylia Kuta, dr Paweł Skubisz
korekta: Anna Świtalska-Jopek 

Celem projektu jest przygotowanie wystaw, których narracja skupiona będzie na kwestiach podstawowych i ważnych dla społeczeństwa. Wystawy są gotowe do samodzielnego wydrukowania i pobrania przez instytucje, szkoły i osoby fizyczne. Uprzejmie prosimy o zwrotną informację i dokumentację zdjęciową wydarzeń i miejsc, w których zostały wykorzystane (na adres sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl). Zebrane informacje umieścimy na stronie IPN.