O projekcie

Portal internetowy „Wolne Związki Zawodowe 1978-80” zostały przygotowany z inicjatywy Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka oraz dyrektor Archiwum IPN Marzeny Kruk w związku z obchodami w 2018 i 2019 roku 40. rocznicy powstania Wolnych Związków Zawodowych na Górnym Śląsku, Wybrzeżu oraz Pomorzu Zachodnim.

Pomysł stworzenia portalu powstał w związku z informacjami o nikłej wiedzy, szczególnie wśród młodych Polaków, na temat wielkiego dorobku ideowego Wolnych Związków Zawodowych. Paradoksalnie podstawowym źródłem wiadomości o WZZ stały się akta wytworzone przez tych, z którymi WZZ walczyły, czyli SB. Na szczęście nie tylko dokumenty komunistycznej bezpieki stanowiły bazę, na której zbudowaliśmy portal. Są to również materiały przekazane do naszego zasobu przez Darczyńców prywatnych, m.in. żonę Kazimierza Świtonia - Dorotę, za które serdecznie dziękujemy. W tym miejscu chcielibyśmy także podziękować prof. Sławomirowi Cenckiewiczowi za użyczenie kopii cyfrowych bogatego zbioru gromadzonych przez wiele lat archiwaliów, m.in. pani Anny Walentynowicz, pana prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, pana Krzysztofa Wyszkowskiego, państwa Róży i Janusza Brzozowskich, pana Lecha Zborowskiego.

Portal, oprócz dokumentacji odnoszącej się do poszczególnych zagadnień, zawiera biogramy osób, które Wolne Związki Zawodowe tworzyły oraz odegrały w nich istotną rolę (założycieli, ale i tych, które przystąpiły później, wywierając ogromny wpływ na całą organizację).

Naszym zamysłem jest, by portal wprowadził do polskiej, zbiorowej pamięci kolejnych bohaterów, tu: z WZZ, ludzi, którzy swoim życiem dobrze przysłużyli się Polsce. Chociaż w przypadku niektórych, jak wiemy już dziś, na podstawie materiałów znajdujących się w zasobie IPN, że byli komunistycznymi konfidentami. W środowisku WZZ konfidenci byli, lecz nie przeważali, na szczęście było wiele osób oddanych sprawie.

Portal z natury rzeczy, a ten szczególnie, jest narzędziem otwartym. W tym momencie kierujemy prośbę o wyrozumiałość  przy zapoznawaniu się z nim, zdajemy bowiem sobie sprawę, że może być niekompletny, jako kompendium wiedzy o WZZ. Nie ukrywamy, że liczymy na Państwa, że po zapoznaniu się z nim uda nam się uzyskać kolejne informacje i archiwalia, które wzbogacą portal.

W pracach nad przygotowaniem portalu uczestniczyli pracownicy Archiwum IPN z Centrali oraz Oddziałowych Archiwów IPN w Katowicach, Gdańsku i Szczecinie a także pracownicy Biura Prezesa IPN. Wszystkimi pracami kierowała Bożena Cisek z Wydziału Zasobów Cyfrowych Archiwum IPN.

KOORDYNATORZY PROJEKTU

Bożena Cisek, Archiwum IPN w Warszawie

Anna Badura, Oddziałowe Archiwum IPN w Katowicach

Karol Lisiecki, Oddziałowe Archiwum IPN w Gdańsku

Łukasz Skubisz, Oddziałowe Archiwum IPN w Szczecinie

NADZÓR MERYTORYCZNY PROJEKTU:

Marzena Kruk, Dyrektor Archiwum IPN

prof. Sławomir Cenckiewicz, Dyrektor WBH

dr Cecylia Kuta, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie

Marek Dąbrowski, Archiwum IPN w Warszawie

Powiązane informacje