Film dokumentalny pt. ”Zanim wybuchł sierpień”

Scenariusz i realizacja: Jędrzej Lipski, Piotr Mielech; Muzyka: Piotr Surmacz Producent wykonawczy ML Produkcja 2008 na zlecenie IPN Oddział w Katowicach

Film dokumentalny przedstawia historię polskiej opozycji antykomunistycznej przed powstaniem „Solidarności”. Film ukazuje sylwetki osób, które odważyły się otwarcie wystąpić przeciwko władzy ludowej i tworzyły Wolne Związki Zawodowe na Górnym Śląsku, Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim, są wśród nich m.in. Kazimierz Świtoń, Andrzej i Joanna Gwiazdowie, Krzysztof Wyszkowski, bracia Jakubcewiczowie.

W filmie występują: Joanna Gwiazda, Anna Walentynowicz, Bogdan Borusewicz, Andrzej Gwiazda, Zbigniew Jakubcewicz, Lech Kaczyński, Kazimierz Świtoń, Tadeusz Witkowski, Krzysztof Wyszkowski, Henryk Wujec.