Fragmenty notacji z działaczem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża Maciejem Miatkowskim.

Notację przeprowadził pracownik OBEP w Gdańsku: Arkadiusz Kazański (13 X 2010). Montaż: Radosław Poboży (Wydział Zasobów Cyfrowych Archiwum IPN).

Powiązane informacje