Próby organizowania "Wolnych Związków Zawodowych" w innych częściach kraju

Mimo, że po brutalnej pacyfikacji buntów robotniczych w 1976 r. nastąpił okres wyciszenia, to ludzie nadal próbowali się organizować w obronie praw pracowniczych i obywatelskich. Nie było to jednak łatwe w państwie, w którym wszystkie dziedziny życia społecznego kontrolowane były przez Służbę Bezpieczeństwa, co sprawiało, że ludzie bali się angażować w inicjatywy skierowane przeciwko komunistycznej władzy.

Dlatego też próby organizowania WZZ, choć miały miejsce w wielu miejscach Polski (Poznań, Łódź, Lublin, Kraków, Nowa Huta, Radom, Toruń, Warszawa, czy Wrocław), nie spotkały się z większym odzewem robotników. Pomimo to znaleźli się ludzie, którzy próbowali w swoich miejscach pracy i zamieszkania tworzyć Wolne Związki Zawodowe. Wiele z tych osób wejdzie poźniej w struktury tworzącej się "Solidarności".

Dobrym przykładem jest Radom, który szczególnie ucierpiał w czerwcu 1976 r. Próby powołania tam pod koniec 1978 r. - co znamienne: Wolnych Niezależnych Związków Zawodowych - były już bardzo zaawansowane. Rzecz jasna, przeciwdziałania podjęła SB oraz jej agentura.

  • Radom: Deklaracja Tymczasowego Komitetu Wolnych Niezależnych Związków Zawodowych w Radomiu; IPN Ra 08/192, s. 34.
  • Radom: Deklaracja Tymczasowego Komitetu Wolnych Niezależnych Związków Zawodowych w Radomiu; IPN Ra 08/192, s. 35.
  • Radom: Deklaracja Tymczasowego Komitetu Wolnych Niezależnych Związków Zawodowych w Radomiu; IPN Ra 08/192, s. 36.
  • Nowa Huta: Informacja Wydz. III KWMO w Katowicach z dn. 12 V 1978 r. ws. kontaktów K. Świtonia z S. Torem; IPN Ka 048/916 t.12, k. 178.
  • Nowa Huta: Informacja Wydz. III KWMO w Katowicach z dn. 12 V 1978 r. ws. kontaktów K. Świtonia z S. Torem; IPN Ka 048/916 t.12, k. 179.
  • Informacja Wydz. III KWMO w Katowicach skierowana do KWMO w Krakowie z dn. 20 X 1978 r. dot. planów KWZZ i kontaktów z S. Torem (mieszkańcem Krakowa); IPN Ka 048/916 t. 12, k. 199.
  • Informacja Wydz. III KWMO w Katowicach z dn. 20 X 1978 r. dot. planów KWZZ i kontaktów z S. Torem (mieszkańcem Krakowa); IPN Ka 048/916 t. 12, k. 200.
  • Informacja Wydz. III KWMO w Katowicach z dn. 20 X 1978 r. dot. planów KWZZ i kontaktów z S. Torem (mieszkańcem Krakowa); IPN Ka 048/916 t. 12, k. 201.
  • Kraków: Meldunek operacyjny Wydz. III KWMO w Katowicach z dn. 9 IV 1979 r. ws. planów utworzenia Krakowskiego Komitetu WZZ; IPN Ka 048/916 t. 3, k. 323.
  • Kraków: Meldunek operacyjny Wydz. III KWMO w Katowicach z dn. 9 IV 1979 r. ws. planów utworzenia Krakowskiego Komitetu WZZ; IPN Ka 048/916 t. 3, k. 323.

Pliki do pobrania

Powiązane informacje