Mirosław Walukiewicz

Działacz WZZ Wybrzeża od 1979 r., drukarz, kolporter niezależnej prasy. W sierpniu 1980 r. współorganizator strajku, członek komitetu strajkowego.

Urodził się w 1962 r. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Gdańsku Oliwie. W latach 1979-1985 pracował jako magazynier w Wytwórni Łożysk Ślizgowych „Bimet” w Gdańsku. Był zaangażowany w działalność opozycyjną w okresie PRL, w której brała udział także jego siostra Jolanta Walukiewicz. W sierpniu 1980 r. współorganizator strajku w zakładzie, członek komitetu strajkowego. Uczestniczył w uroczystościach patriotycznych 3 Maja, 11 Listopada i Grudnia ’70 w Gdańsku. Od 1979 r. działał w WZZ Wybrzeża w tzw. grupie Jana Karandzieja, który miał kontakt z Anną Walentynowicz. Współpracowali z nimi koledzy ze Stoczni Północnej: Mieczysław Klamrowski i Andrzej Runowski, a także znajomi z Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Gdańsku Oliwie: Leszek i Marek Zborowscy. Grupa J. Karandzieja zajmowała się głównie przewożeniem „bibuły” z Warszawy do Gdańska. Z plecakami pełnymi broszur, książek i „Robotnika Wybrzeża” jeździli głównie M. Walukiewicz i L. Zborowski. Jan Karandziej członek Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i NSZZ „Solidarność” tak mówi m. in. o Mirosławie Walukiewiczu:

„Pan Bóg postawił na mojej drodze wspaniałych ludzi, miałem szczęście współpracować z małżeństwem Gwiazdów, Andrzejem i Joanną. Blisko poznałem panią Annę Walentynowicz, później Krzysztofa Wyszkowskiego. W grupie ze mną byli odważni, wspaniali przyjaciele: Marek i Leszek Zborowscy, Andrzej Runowski, Mirosław Walukiewicz, gotowi stawiać na szali własne życie za Polskę i za siebie nawzajem. Będąc wśród nich, nie miałem prawa się bać, chociaż prawdę mówiąc, bałem się niejednokrotnie. Udawało mi się jednak ten strach przezwyciężyć, obowiązek i radość służenia Polsce były silniejsze.” 

Trudno jest dokładnie stwierdzić ile osób ze środowiska WZZ czynnie uczestniczyło w działaniach na rzecz rozpoczęcia strajku, to jednak wiadomo, że było ich wiele. Wywołanie strajku wewnątrz stoczni przez wyłącznie trzech młodych ludzi (wbrew umowie Wałęsa pojawił się w stoczni już po proklamowaniu strajku) nie udałoby się, gdyby nie wielka akcja ulotkowa w sprawie Anny Walentynowicz z dołączoną  instrukcją strajkową. To dzięki niej ogół stoczniowców, a nie izolowane wydziały rozproszone na ogromnej przestrzeni stoczni, zostały przygotowane do udziału w proteście. Afisze z żądaniami namalowali  Grzegorz i Tomasz Petryccy, ulotki (ok. 8 tys.) drukowali Piotr i Maciej Kapczyńscy oraz Zbigniew Nowek, a rozdawali je idącym do pracy stoczniowcom Jan Karandziej, Mieczysław Klamrowski, Mirosław Walukiewicz i Lech Zborowski.

Andrzej Kołodziej w swojej książce pt. „Wolne Związki Zawodowe” pisze o współpracy z Mirosławem Walukiewiczem (cytat ze wspomnień Jana Karandzieja):

„Uczestniczyliśmy również w nielegalnych kursach czy wykładach, np. o tematyce historycznej, o prawie pracy, a także o tym, jak zachowywać się w razie aresztowania itp. Działaliśmy nie tylko na terenie Trójmiasta, ale jeździliśmy również do Słupska, gdzie np. toczył się proces przeciwko Markowi Kozłowskiemu z KOR. Uczestniczyliśmy w tym procesie. Jeździliśmy na akcje ulotkowe do Słupska. Tam rozprowadzaliśmy ulotki w sprawie obrony Marka oraz ulotki wzywające do bojkotu wyborów. W czasie jednej z tych akcji zatrzymany został Mirek Walukiewicz. Obawialiśmy się, że może zostać skazany na grzywnę przez kolegium, a z powodu niemożności zapłacenia grzywny może zostać uwięziony (kolegia stosowały taką możliwość). Wybrałem się więc z zebranymi pieniędzmi, by czuwać w siedzibie kolegium i zapobiec takiej sytuacji. Innym razem jeździłem do Słupska, gdy zatrzymano tam Ludwika Prądzyńskiego – pracownika Stoczni Gdańskiej (współpracownika WZZ). Jednak w obu przypadkach kolegium nie odbyło się i obydwaj zostali zwolnieni po 48 godzinach”.

Osoba Mirosława Walukiewicza znajduje się pod nr 1657 na liście osób represjonowanych w latach 1976-1980 ogłoszonej w Komunikatach Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR.

Opracował: Wojciech Wasiluk

Informacja o materiałach wykorzystanych do stworzenia biogramu znajduje się w sekcji Bibliografia