Waldemar Marek Jadłowski

Współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników w Szczecinie. Bardzo aktywnie działał na rzecz WZZ Pomorza Zachodniego.

Urodził się 20 V 1951 r. w Szczecinie. Był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników w Szczecinie. Po utworzeniu 11 XI 1979 r. Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego bardzo aktywnie działał na rzecz tej organizacji, m.in. udostępniając numer swojego telefonu. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną pozostawał w mniejszym bądź większym stopniu w kręgu zainteresowań organów bezpieczeństwa państwa. Osoba Waldemara Jadłowskiego pojawia się w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) dotyczącej listu napisanego 18 I 1977 r. do Bronisława Neslera zamieszkałego w Belgii. W którym popiera poglądy głoszone przez rozgłośnię Radia Wolna Europa (polskojęzyczna sekcja w strukturze Radia Wolna Europa) i jest jego wiernym słuchaczem. Skutkiem powyższego przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczną.

Waldemar Jadłowski jest także wymieniany w meldunkach operacyjnych z 10 IV 1978 r. i 20 VII 1978 r. Wydziału III KWMO w Szczecinie dotyczących propagowania wrogich poglądów i działalności prowadzonej przeciwko PZPR na terenie Elektrowni „Dolna Odra” k/ Gryfina.

W aktach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Wojewódzką w Szczecinie dotyczącego wykonania i rozpowszechniania na terenie Szczecina pism, druków o "wrogiej" wobec PRL treści znajduje się pięć protokołów przeszukania mieszkania W. Jadłowskiego z lat 1979-1980. W dniu 19 I 1982 r. Wiceprokurator Rejonowy w Szczecinie umorzył postępowanie w tej sprawie na mocy amnestii.

W Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) Waldemar Jadłowski zarejestrowany został dnia 2 VI 1978 r. pod numerem 16721 w związku z "podejrzeniem o propagowanie wrogich poglądów".

Występuje także w wykazie osób z dnia 27 XII 1981 r. jako poszukiwany w trybie nadzwyczajnym do internowania w Sprawie Obiektowej (SO) dotyczącej rozpracowania struktur i członków NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego.

Decyzja o internowaniu podjęta została 12 XII 1981 r. Powodem była możliwość podjęcia przez niego „działalności przeciwko interesom politycznym PRL”. Aresztowanie nastąpiło  9 II 1982 r., umieszczono go w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, następnie przeniesiono do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony został 17/19 XI 1982 r.

W jego otoczeniu nie brakowało również tajnych współpracowników organów bezpieczeństwa państwa. W doniesieniach TW pseudonim "Aga" Waldemar Jadłowski pojawia się jako osoba w mieszkaniu, której znajdował się punkt informacyjny, a także zajmująca się rozpowszechnianiem wydawnictwa oficyna „Nowa”. TW „Aga” wymienia go ponadto jako redaktora pierwszych 6 numerów „Solidarności Wiejskiej” wydawanej przez NSZZ Rolników Indywidualnych. Udostępnił również tekst o Katyniu, który był powielany i kolportowany. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu organizacji pod nazwą „Młoda Polska” na spotkaniach z uczniami szkół średnich zachęcał ich do wstąpienia w jej szeregi.

Jest on także wymieniony pod nr 497 na liście osób represjonowanych w latach 1976-1980 ogłoszonej w Komunikatach Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR.

Opracował: Wojciech Wasiluk

Informacja o materiałach wykorzystanych do stworzenia biogramu znajduje się w sekcji Bibliografia