Kazimierz Dobosz

Współpracownik KSS KOR w Szczecinie, sygnatariusz deklaracji założycielskiej Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego.

Urodził się 26 V 1928 r. w m. Zimna Woda. Prowadził gospodarstwo rolne na terenie Trzebieży.

Pod koniec lat 70. XX w. współpracował z KSS „KOR”. Od X 1979 r. członek Komitetu Założycielskiego WZZ Pomorza Zachodniego. Po sierpniu 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Policach. W okresie stanu wojennego zaangażował się w działalność zdelegalizowanej „Solidarności” współpracując z grupą funkcjonującą w Stoczni im. A. Warskiego, kolportując niezależne wydawnictwa i prowadząc zbiórkę środków finansowych. Od 27 VIII do 19 XI 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. W X 1984 r. podjął inicjatywę zorganizowania regionalnego periodyku bezdebitowego pt. „Tematy Chłopskie”, w V 1985 r. był sygnatariuszem deklaracji Komitetu Obrony Praworządności. W 1986 r. został zatrzymany na granicy z NRD pod zarzutem przewożenia druków drugiego obiegu.

Od 30 XII 1981 r. zarejestrowany przez Wydz. II Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie jako figurant KE krypt. „Zorza”, przejęty do dalszego prowadzenia w dn. 16 X 1982 r. przez Wydz. IV KWMO w Szczecinie. W X 1984 r. KE przekwalifikowano na SOR krypt. „Uparty”.

     Opracowanie: Łukasz Skubisz, Marcin Wyrzykowski