Danuta Krystyna Kolanko z d. Grajek

Za kolportaż wydawnictw i propagowanie idei KSS „KOR” pośród chorych, będących pod jej opieką, została usunięta z pracy. Współtworzyła Komitet Założycielski WZZ Pomorza Zachodniego, była zaangażowana w przygotowywanie niezależnego pisma „Robotnik Szczeciński”.

Urodziła się 12 III 1958 r. w Szczecinie, z zawodu technik ekonomista.

Działalność społeczną rozpoczęła w 1978 r. Za kolportaż wydawnictw i propagowanie idei KSS „KOR” pośród chorych, będących pod jej opieką, została usunięta z pracy w punkcie PCK w Gryfinie w marcu 1979 r.

W tym samym roku współtworzyła Komitet Założycielski WZZ Pomorza Zachodniego oraz jako członek redakcji zaangażowana była w przygotowywanie niezależnego pisma „Robotnik Szczeciński”.

Na skutek prowadzonej działalności była inwigilowana przez SB, a w jej domu kilkukrotnie przeprowadzano przeszukania, rekwirując materiały bezdebitowe. Od 25 I 1979 r. była zarejestrowana przez Wydział III KWMO w Szczecinie jako figurant SOS/SOR krypt. Chostesa/Hostessa.

Opracowanie: Łukasz Skubisz, Marcin Wyrzykowski