Marek Henryk Zborowski

Działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża od 1979 r., drukarz i kolporter pism i wydawnictw niezależnych, uczestnik akcji ulotkowych i protestacyjnych, współorganizator obchodów rocznic patriotycznych.

Urodził się 19 XII 1954 r. w Zielonej Górze, zmarł 4 V 1982 r. Brat Lecha Zborowskiego (działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL). Od 1979 r. członek Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Mimo codziennych zmagań z poważną wadą serca należał do niezwykle aktywnych działaczy. Uczestniczył w większości akcji ulotkowych jako kolporter niezależnych ulotek i oświadczeń. Brał udział w spotkaniach samokształceniowych i manifestacjach rocznicowych 11 listopada, Grudnia ’70, Konstytucji 3 Maja. Był członkiem tzw. grupy Jana Karandzieja (działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL). Autor tekstów w prasie niezależnej m.in. krytyki zagłuszania audycji Radia Wolna Europa. Był pomysłodawcą wielu działań WZZW, jako jedna z niewielu osób wtajemniczonych w plany strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. brał bezpośredni udział w jego przygotowaniu. W czasie strajku spełniał rolę łącznika, kuriera pomiędzy strajkującymi działaczami Wolnych Związków Zawodowych w Trójmieście. W czasie Solidarności wspierał WZZ towskich przyjaciół w MKZ Gdańsk. Na krótko przed stanem wojennym wyjechał do Austrii w poszukiwaniu możliwości leczenia wady serca. Przetrzymany w nocy kilka godzin na mrozie przez służbę graniczną, której funkcjonariusze odmówili mu możliwości schronienia się w środku ich pomieszczenia, zapadł na zapalenie płuc. Mimo długotrwałych prób leczenia w szpitalu w Wiedniu zmarł 4 V 1982 r. w wyniku powikłań po głębokim zapaleniu płuc.

Dnia 28 IV 2018 r. pośmiertnie uhonorowany został Krzyżem Wolności i Solidarności, odznaczenie odebrała matka Teresa Zborowska.

Opracował: Wojciech Wasiluk

Informacja o materiałach wykorzystanych do stworzenia biogramu znajduje się w sekcji Bibliografia.