Zdzisław Mnich

Utrzymywał kontakty z działaczami KSS KOR w Bielsku-Białej, Krakowie i Warszawie, kolportował ulotki i literaturę antysocjalistyczną. W marcu 1978 r. został mężem zaufania KWZZ dla Bielska-Białej.

Urodził się 3 VIII 1929 r. w Borysławiu, zmarł 19 I 2000 r. Był geodetą.

Utrzymywał kontakty z działaczami KSS „KOR” w Bielsku-Białej, Krakowie i Warszawie, kolportował ulotki i literaturę antysocjalistyczną. W marcu 1978 r. został mężem zaufania KWZZ dla Bielska-Białej. Rolą mężów zaufania miało być w perspektywie pośredniczenie między katowickim Komitetem a lokalnym środowiskiem i pomoc w zakładaniu związków zawodowych w zakładach pracy, plan ten jednak nie został zrealizowany. Był krótko internowany (14–24 XII 1981 r.).

Na podstawie IPN Ka 017/57, t. 6, IPN Ka 175/711.