Tadeusz Kicki

W 1977 r. nawiązał kontakty z ROPCiO, następnie z WZZ Górnego Śląska. Z wykształcenia prawnik.

Urodził się 28 I 1943 r. w Kobylakach na Mazowszu. Prawnik z wykształcenia, ale w końcówce lat siedemdziesiątych pracował fizycznie (spawacz, monter). SB zainteresowała się Kickim w lipcu 1977 r. po tym, jak nawiązał kontakt z ROPCiO. Stamtąd otrzymał adres Kazimierza Świtonia, z którym skontaktował się na początku września. Spotykali się potem regularnie, Kicki otrzymywał i kolportował podziemne wydawnictwa i odezwy, zbierał podpisy pod apelem Amnesty International o zwolnienie więźniów politycznych, publikował w czasopiśmie „Opinia”. Jego nazwisko zostało umieszczone przez K. Świtonia pod deklaracją powołującą KWZZ w lutym 1978 r., o co Kicki miał pretensje i jeszcze 24 lutego poinformował Świtonia o rezygnacji ze współpracy z nim. Wycofał się też z działalności w ROPCiO.

Jesienią 1979 r. Kicki wyjechał do Olsztyna, ale na początku roku 1980 r. wrócił do woj. katowickiego, a latem odnowił kontakt ze Świtoniem i próbował włączyć się w działalność związkową; został Szefem Biura Interwencyjnego NSZZ Regionu Południowego Polski „Piast”, tworu powstałego z inspiracji SB jako przeciwwaga dla NSZZ „Solidarność”. Kicki wiosną 1981 r. nabrał podejrzeń co do „Piasta” i w maju opuścił związek, a latem przystąpił do KPN.

W czerwcu 1981 r. w Katowicach wziął udział w głodówce w obronie aresztowanych członków KPN i braci Kowalczyków. Od sierpnia 1981 r. był radcą prawnym w Zarządzie Regionu NSZZ „S” w Katowicach. Internowany od 19 XII 1981 r. do 24 VII 1982 r.

W kwietniu 1983 r. wyemigrował do USA.

W latach 1980–1983 był figurantem KE „Prawnik”.

Biogram opracowano na podstawie IPN Ka 043/762, t. 1–5.