Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 1978–1980 w relacjach

Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 1978–1980 w relacjach, koncepcja i opieka naukowa Igor Hałagida, wstęp Piotr Brzeziński, opracowanie biogramów i relacji Arkadiusz Kazański, Gdańsk–Warszawa 2018

Wydawnictwo okolicznościowe, przygotowane w związku z 40. rocznicą utworzenia WZZ, jest dziełem zespołu pracowników gdańskiego IPN. Publikacja zawiera relacje działaczy WZZ na temat powstania organizacji, jej działania, represji wobec jej uczestników, a także na temat strajków sierpniowych. Uzupełnieniem są biogramy działaczy WZZ, wybór materiałów źródłowych oraz zdjęć. Do wydawnictwa dołączona jest płyta z relacjami kilkunastu działaczy Wolnych Związków Zawodowych, m.in. Andrzeja Gwiazdy, Krzysztofa Wyszkowskiego, Jana Karandzieja, Macieja Miatkowskiego, Joanny Dudy-Gwiazdy, Andrzeja Kołodzieja i Lecha Zborowskiego.

Publikacja do pobrania w formacie pdf.

Powiązane informacje